europass

LİMAN MESLEKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARI

15UY0218-2/01 İşaretçi Belgelendirme Programı

İşaretçi (Seviye 2); İSG, çevre koruma ve kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde, iş talimatlarına uygun olarak, operasyon yöneticisinin gözetiminde; bir liman postasının hazırlıklarını ve yük elleçleme işlemlerini yapan, sapanlama ve pabuçlama işlerini yapan ve yapılan işlemleri kontrol eden kişidir.

12UY0061-3/04 Mobil Vinç Operatörü (MHC, Sahil ve Gemi Vinci) Belgelendirme Programı

Mobil Vinç Operatörü (Seviye 3); İSG, çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulayarak, işletme kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, vinçleri konumlandıran, yükleri elleçleyen, iş makinesinin kontrollerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlere katılan kişidir.

12UY0088-3/04 Liman Forklift Operatörü Belgelendirme Programı

Liman Forklift Operatörü (Seviye 3) özel bağlama ve sabitleme yöntemlerini kullanarak işyerlerindeki her türlü endüstriyel yükü (vinç kullanılarak yapılan taşımalar hariç) kaldıran, taşıyan ve önceden belirlenmiş konumuna güvenli bir şekilde yerleştiren kişidir. Bu işlemler sırasında yükün zarar görmemesi, çevresine zarar vermemesi, doğru konuma, doğru ve kolay ulaşılabilecek şekilde, güvenle ve belirlenen süre içinde taşınması ve yerleştirilmesi esastır.

13UY0170-3/02 Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) Belgelendirme Programı

Liman Kuru Yük Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3); operasyon yöneticisinin gözetiminde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, uluslararası kurallara, iş talimatlarına uygun olarak bir liman postasının hazırlıklarına ve yük elleçleme işlemlerine nezaret eden, bu elleçleme işlemlerinin kayıtlarını tutan ve işlemleri kontrol eden kişidir.