europass

SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

SINAV SÜRECİ

Adaylar, belge almaya hak kazanmak için, başvurdukları mesleğin ulusal yeterliliğinde belirtilen zorunlu birimlerin tümünden başarılı olmak zorundadır. Sınavlar, yeterlilikte belirtildiği şekilde yazılı, performans ve ya mülakat sınavı şeklinde gerçekleştirilir. Sınavın değerlendirmesi, ulusal yeterliliklerin “Ek-4 Değerlendirici Ölçütleri” kısmında belirtilen kriterlere sahip ve MAVİ BELGE tarafından ataması yapılmış sınav değerlendiricileri tarafından yapılır. Birimlerden başarılı olmak için alınması gereken geçme notları ulusal yeterliliklerde belirtilmiştir.

NOT:Adayların, sınavlara katılabilmeleri için başvuru şartlarını karşılamaları gerekmektedir. Başvuru şartları, www.mavibelge.com.tr web sayfasında bulunan “başvuru bölümünde” belirtilmiştir.(Ulusal Yeterlilikler İçin Tıklayın)

BELGELENDİRME SÜRECİ

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adayların belgesi, MYK’ nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından basılır ve 15 gün içerisinde MAVİ BELGE’ ye gönderilir. Belgeler, MAVİ BELGE’ ye ulaştıktan sonra, muhasebe sorumlusu tarafından faturaları kesilir. Daha sonra belgeler, imzalamaya yetkili kişiler (Genel Müdür ve Kalite Yönetim Temsilcisi) tarafından imzalanır ve son olarak, MYK tarafından güvenlik amacı ile gönderilen hologram, belgenin arka kısmına yapıştırılır. Adayın belge almaya hak kazandığı tarihten sonra en geç 1 ay içerisinde, belge teslim etmeye hazır hale getirilir.

Adaylar, MAVİ BELGE Ofisine gelerek belgelerini alabilir ve ya ücretlerini karşılamak şartı ile kargo ile gönderilmesini isteyebilirler. Belgeleri teslim edilen adaylardan, teslim aldıklarına dair imza alınır. Sınav başvurusu şirket yetkilisi tarafından yapılan adayların belgeleri, (adayların kabul etmesi şartı ile) şirket yetkilisine gönderilir ve belgeleri teslim alan şirket yetkilisinden, teslim edildiğine dair imzalı yazı alınır.

Adayın; teorik, performans ve ya mülakat sınavlarının herhangi bir yeterlilik biriminden başarısız olması durumunda mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanamaz. 

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan adaylar ile karşılıklı olarak Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.

(Belge Kullanım Sözleşmesi için tıklayınız.)

NOT:Adayların, başarısız oldukları birim ve sınav türlerinden, 1 yıl içerisinde MAVİ BELGE’ye başvurmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir. Başarısız olduğu birim/birimden, 1 yıl içerisinde tekrar sınavına başvurmayan adayların, başarılı oldukları birimler de geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle başarılı olduğu birimden de tekrar sınava girmek durumundadır. Tekrar sınavına başvuru yapmak adayın sorumluluğundadır.

GÖZETİM

MAVİ BELGE tarafından, mesleki yeterlilik belgesi verilmiş kişilerin yetkinliklerinin değerlendirilmesi amacı ile belirli aralıklarla gözetimi yapılır. MAVİ BELGE, belgelendirdiği kişiden, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen süreler çerçevesinde gözetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kanıt ister. Adayın belgesinin veriliş tarihi baz alınarak, çalıştığı firmanın yetkilisi tarafından MAVİ BELGE Gözetim Formu’ nun doldurulması istenir. Gözetim yapılabilmesi için, belge sahibinin ilgili alanda en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir. Gözetimi yapılamayan adayların belgeleri askıya alınacaktır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE YA İPTAL EDİLMESİ

Adayın sahip olduğu Mesleki Yeterlilik Belgesinin iptal edilmesi ve ya askıya alınması hakkı MAVİ BELGE’ ye aittir. MAVİ BELGE, haklı gerekçesini sunmak şartı ile mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik durumumu değiştirebilir.

Mesleki yeterlilik Belgesinin askıya alınmasının nedenleri şunlardır;

Belgelendirilmiş personelin belgelendirme sözleşmesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,

Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,

Belgelendirilmiş personelin gönüllü olarak geçici askıya alma talebinde bulunması,

Belgelendirilmiş personelin gözetim ve yeniden belgelendirme faaliyetlerini reddetmesi veya yapmaması,

Belgelendirilmiş personelin Logo kullanım şartlarına uymaması, MAVİ BELGE belge ve logosunu yanlış kullanması.

Mesleki Yeterlilik Belgesinin iptal edilmesinin nedenleri şunlardır;

Belgelendirilen personelin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,

Belgelendirilen personelin belge kapsamındaki faaliyetlerine son vermesi,

Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak MAVİ BELGE’ yi eksik ve yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yaptırması,

Belgenin geçerlilik süresi içerisinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili ulusal yeterlilik şartlarının tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,

Belge sahibi hakkında gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

YENİDEN BELGELENDİRME

Belge sahibi adayın talep etmesi üzerine, belge geçerlilik süresi dolmadan önce adayın belge yenileme işlemi gerçekleştirilir. Belge yenileme faaliyetleri, ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen şekilde yapılmaktadır.