europass

Geçerlilik Süresi Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi ve Gözetim İle İlgili Duyurular

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar revize edilerek MYK Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe girmiştir.

Yapılan önemli değişikliklerden bazıları şunlardır:

  • ​Uluslararası standartlara dayalı olan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin kriterler belirlenmiştir.
  • Uluslararası standartlara dayalı olmayan ulusal yeterliliklerde gözetim faaliyetleri kaldırılmıştır.
  • Belge yenileme yöntemleri tüm ulusal yeterlilikler için geçerli olacak şekilde iki temel yönteme indirgenmiştir.
  • Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme mevcut belgeyi düzenlemiş kuruluş tarafından, sınavla belge yenileme ise en az bir yıl süreyle sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede, Kuruluşumuz MAVİ BELGE, MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişilerin gözetim ve belge yenileme ile ilgili prosedürünü ilgili Usul ve Esaslar çerçevesinde revize etmiştir.

İlgili Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.