europass

ULUSAL MESLEK STANDARTLARI (UMS) VE ULUSAL YETERLİLİKLER (UY)

Ulusal Meslek Standardı

(UMS) bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.Ulusal Meslek Standartlarına ulaşabilmek için buraya tıklayınız.

Ulusal Yeterlilik

Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.Ulusal Yeterliliklere ulaşabilmek için buraya tıklayınız.