europass

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikamız, hizmet vermeye yetkili olduğumuz ulusal yeterliliklerde, “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme Ve Belgelendirme Yönetmeliği” ne ve “TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar” a uygun olarak bağımsız, tarafsız, adil ve güvenilir şekilde sınav ve belgelendirme hizmeti sunmaktır.

Şeffaflık, güvenilirlik, dürüstlük, tüm taraflara eşit/adil olmak ve etik kurallara uymak ilkelerine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile hizmet sunan MAVİ BELGE, sahip olduğu Kalite Yönetim Sisteminde sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirme ilkesini benimseyerek, sunduğu hizmetin en üst seviyede olmasını ve bununla beraber maksimum düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlamıştır.

Kalite Politikamızın sürekliliğini sağlamak, MAVİ BELGE’ nin organizasyon yapısına dâhil olan tüm personelin sorumluluğundadır.