europass

MAKİNE MESLEKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARI

10UY0002-3/03 Makine Bakımcı Belgelendirme Programı

Ülkemizde üretim ve hizmet sektörlerinde makine ve donanım kullanımının sürekliliğini ve aksama ile duruşlara meydan vermeden üretimin verimliliğini sağlamak, uygun nitelikteki makine bakımcılarla mümkün olmaktadır. Bu yeterlilik, makine bakımcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

10UY0002-4/03 Makine Bakımcı Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için. Bu yeterlilik, makine bakımcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

10UY0002-5/03 Makine Bakımcı Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik Makine Bakımcı (Seviye 5) mesleğinin eğitimini almış ve nitelik kazandırılmış kişiler (personel) tarafından yürütülmesi ve ilgili mesleki çalışmalarda kalitenin artırılması için. Bu yeterlilik, makine bakımcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

12UY0105-3/00 Makine Montajcısı Belgelendirme Programı

Makine Montajcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak, çevre koruma ve kalite gerekliliklerine ve üretime ilişkin dokümanlara uygun olarak, çalışma yerinin düzenlenmesine katkı sağlayan, gerekli takım ve aparatlar ile montajı yapılacak ünite ve parçaları hazırlayan, makinenin ünite ve parçalarını kontrol altında ve aldığı talimatlarla sınırlı olarak birleştiren kişidir.

12UY0083-3/02 Metal Kesimci Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesimcinin (Seviye 3), adayların sahip olması gereken nitelikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal metal malzemeleri kesime hazırlayan çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

12UY0084-4/02 Metal Kesim Operatörü Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Kesim Operatörünün (Seviye 4), adayların sahip olması gereken nitelikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal malzemeleri kesime hazırlayan operatörlerin yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, metal levha/sac malzemeleri kesme, bükme, eğme gibi şekil verme işlemlerini makineler yardımı ile yapan Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisinin (Seviye 3), sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçmedeğerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride metal levha işleme tezgâhlarında çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

12UY0087-4/02 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak iş organizasyonu yapan, metal malzemeleri kesime hazırlayan; kesme-dilimleme işlemlerini ve iş sonrası işlemleri yapan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörünün (Seviye 4), adayların sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme değerlendirme esaslarını belirlemektedir.

14UY0202-3/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 3), sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride NC/CNC Tezgâh İşçisi çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

14UY0202-4/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ve çevresel önlemleri alarak iş organizasyonu yapan, üretim yapan işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için NC/CNC Tezgâh İşçisi (Seviye 4), sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini, ölçme değerlendirme esaslarını belirlemektedir. Bu yeterlilik, endüstride NC/CNC Tezgâh İşçisi çalışanların yeterliliklerinin ölçülmesi ve belgelendirilmesi için hazırlanmıştır.

18UY0351-4/00 Tel Makineleri Operatörü Belgelendirme Programı

Tel Makineleri Operatörü (Seviye 4), hazırlanmış olan çekim ve örme programlarına göre hadde ve kalıplar ile malzeme hazırlığını yapan, gerekli ayar ve düzenlemeleri yaparak yarı mamulü çalışmaya hazır makineye yükleyen ve makineyi çalıştırarak prosesi üretim standartları içerisinde yürüten kişidir.

15UY0227-3/00 Tornacı Belgelendirme Programı

Tornacı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde torna tezgâhına bağlanan ve kendi ekseni etrafında döndürülen çeşitli şekil ve özellikteki metal ve alaşım türü malzemelerden iş parçalarını teknik resim, kroki veya numuneye göre istenilen biçim ve ölçülere getirmek için, danışarak gerekli ayar ve kumandaları yapan ve talimatlara uygun kesici takım kullanarak işleyen nitelikli kişidir.

12UY0081-3/00 Frezeci Belgelendirme Programı

Frezeci (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma ve kalite gereklilikleri çerçevesinde çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlayan, tezgâhı hazırlayan, çeşitli ekipmanlarla iş parçasını ve kesici takımı bağlayan, istenilen tolerans, ölçü kalite ve profilde üretim yapan, üretimi yapılan iş parçalarının kontrolünü, temizliğini, etiketlenmesini, stoklanmasını, sevkinin yapılmasını sağlayan ve bireysel mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.