(0326) 441 44 22 info@mavibelge.com.tr

NEDEN ZORUNLU?

NEDEN ZORUNLU ?  
    11 Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan dördüncü Tebliğ ile Köprülü Vinç Operatörü-Seviye 3 mesleğine de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 36 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.     
Belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.      
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti Fondan karşılanır. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler sadece bir kez yararlanabilir.  
BELGENİN KULLANIM AMACI
    Bu ulusal yeterlilik, Köprülü Vinç Operatörleri çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;   •Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, •Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
    Adaylar, www.mavibelge.com.tr internet sitesinde bulunan online ön başvuru formunu doldurup veya MAVİ BELGE Ofisine gelerek de başvuru yapabilirler.
Başvuru için gerekli olan belgeler;
Aday Tarafından Doldurulmuş Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ehliyet vb. belgeler kabul edilmemektedir.)
Sınav Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
Sınav ücreti MAVİ BELGE’ nin banka hesabına ad-soyad ve meslek bilgileri verilerek yatırılır.