europass

MİSYONUMUZ

Nitelikli iş gücünün sağlanması, arttırılması, buna bağlı olarak da meydana gelebilecek iş kazalarının en aza indirgenmesi için, mesleki yeterliliklerin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçlerinde, tüm mevzuat ve yasalara uygun olacak şekilde hizmet vererek, kalifiye personelin yetiştirilmesi ve çalıştırılmasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Sınav ve belgelendirme faaliyetlerini; yasal şartlara ve mevzuata uygun olacak şekilde, kaliteli, güvenilir, şeffaf, adil ve etik bir şekilde gerçekleştiren, sürekli gelişen ve verdiğimiz hizmet kapsamında ülkemize katkı sağlayan bir kuruluş olmaktır.