europass

ÜST YÖNETİMİN TARAFSIZLIK BEYANI

MAVİ BELGE Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ltd Şti. üst yönetimi, personelleri ve tüm kurul üyeleri olarak, faaliyette bulunduğumuz sınav ve belgelendirme süreçlerinde;

  • Faaliyetlerimizi, tüm taraflara karşı tarafsızlığı muhafaza edecek şekilde yapılandırıp, yürüteceğimizi
  • Tüm adaylara karşı, eşit mesafede olacağımızı, tarafsız ve objektif şekilde hizmet sunacağımızı,
  • Üst yönetim olarak, sınav ve belgelendirme süreçlerinde yer alan personelin, kurul üyelerinin, .. vb. kararlarında herhangi bir konuda baskı uygulamayacağımızı,
  • Tarafsızlığımızı tehdit edebilecek çıkar çatışmalarını sürekli periyotlar ile tespit edip, analiz ederek objektif ve bağımsız bir şekilde yöneteceğimizi ve önleyeceğimizi,
  • Bağımsızlığımızı, tarafsızlığımızı ve objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari ve ya farklı herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımızı,
  • Adayların, kişisel bilgi ve MAVİ BELGE’ ye bildirdikleri herhangi özel bilgilerinin, yazılı izinleri olmaksızın üçüncü taraflara verilmeyeceğini( Kanun gereği olduğunda üçüncü taraflara -savcılık, bakanlık…vb- bildirilebilir),
  • Tüm başvuru sahipleri ve adaylara tarafsız davranacağımızı, hizmetlerimize erişimde kasıtlı olarak engelleyici, uğraştırıcı uygulamalarda bulunmayacağımızı,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerimizi her zaman tarafsız ve adil bir şekilde yürüterek, hizmet sunduğu kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması için gerekli bütün kaynakların sürekli olarak sağlanacağını,

Beyan eder, tüm bu hususların yapılan “Etik Kurallar ve Gizlilik Taahhüt Formunu” sözleşmesi ile garanti altına alındığını taahhüt ederiz.

Üst Yönetimin Tarafsızlık Beyanı’ na ait imzalı belgeye ulaşmak için tıklayınız.