europass

METALURJİ MESLEKLERİ BELGELENDİRME PROGRAMLARI

13UY0148-3/01 Haddeci Belgelendirme Programı

Bu ulusal yeterlilik, adayların ve çalışanların Haddeci (Seviye 3) mesleğindeki niteliklerinin belirlenmesi ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamaları amacıyla hazırlanmıştır.

13UY0148-4/01 Haddeci Belgelendirme Programı

Bu ulusal yeterlilik, adayların ve çalışanların Haddeci (Seviye 4) mesleğindeki niteliklerinin belirlenmesi ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamaları amacıyla hazırlanmıştır.

12UY0070-3/00 Refrakterci Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, refraktercilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; refrakter malzemeler ve uygulama yöntemleri hakkındaki bilgilerini, refrakter uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri tedbirleri ile mesleki gelişim yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

12UY0070-4/00 Refrakterci Belgelendirme Programı

Bu yeterlilik, refraktercilerin veya bu mesleği icra etmek isteyenlerin; refrakter malzemeler ve uygulama yöntemleri hakkındaki bilgilerini, refrakter uygulamaları sırasında uygulayacakları iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite yönetim sistemleri tedbirleri ile mesleki gelişim yeterliliklerinin belirlenmesi, sınanması ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

13UY0149-4/00 İzabeci Belgelendirme Programı

Bu belgelendirme programı, izabeci niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların İzabeci (Seviye 4) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip olup olmadıklarını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

13UY0178-3/00 Maçacı Belgelendirme Programı

Maçacı (Seviye 3), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde uygun özellikteki kum karışımlarını ve diğer malzemeleri hazırlayan, maça iskeleti yapan ve gerekli şekil ve özellikteki maçaları üreten, maçaları boyayan ve kurutan nitelikli kişidir.

13UY0173-4/00 Dökümcü Belgelendirme Programı

Dökümcü (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde uygun özellikte metal ve alaşımları ergitmeye hazırlayan, metal ve alaşımları ergiten (pota, ark ve endüksiyon ocağında), ergitme ve sıvı metalin çeşitli şekil ve özellikteki kalıplara potalar vasıtasıyla döküm işlemlerini yapan (serbest, basınçlı, hassas, savurma), döküm sonrası temizlik ve çapak alma işlemlerini yapan nitelikli kişidir.