(0326) 441 44 22 info@mavibelge.com.tr

MAVİ BELGE HAKKINDA

 

MAVİ BELGE Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti;

02.05.2016 tarihinde Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından, TS EN ISO / IEC 17024:2012 Personel Belgelendirme Standardı ‘ nda akredite edilmiş, 16.08.2016 tarihinde ise Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, sınav ve belgelendirme faaliyetleri alanında yetkilendirmiş belgelendirme kuruluşudur.

MAVİ BELGE, MYK tarafından yürütülmeye başlanan “Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP)” çerçevesinde yayımlanan birçok ulusal yeterliliğin sınav ve belgelendirme faaliyetlerini, MYK mevzuatına uygun, bağımsız, güvenilir, tüm taraflara eşit mesafede duran, gizlilik ve hakların korunmasına saygılı ve adil olma ilkelerine sahip çıkan bir yönetim anlayışı ile yürütmektedir. Bunun yanı sıra, TS-EN ISO IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendirme standardının gerektirdiği şartlarda etkin, sürdürülebilir ve sürekli iyileşme ilkesine sahip bir uygunluk değerlendirme ve belgelendirme kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

MAVİ BELGE, kuruluşunda iki (2) sektöre ait toplamda on(10) ulusal yeterlilik ile hizmet vermeye başlamış olup, süreç içerisinde TÜRKAK ve MYK tarafından gerçekleştirilen tüm denetimlerini (gözetim-kapsam genişletme) başarılı bir şekilde tamamlamış ve mevcut kapsamını genişletmiştir. 04.02.2019 tarihi itibari ile 6 sektörde toplam 44 ulusal yeterlilik ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam etmektedir.