europass

LOGO KULLANIM TALİMATI

Kurumumuz markayı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin yanı sıra kırtasiye malzemeleri ile reklam, tanıtım, promosyon, paketleme ve benzeri materyalin üzerinde kullanabilir.

Kurumumuz, markayı kendi ismi ve/veya logosu ile birlikte kullanacak, marka kuruluşun isminden ve/veya logosundan daha baskın olmayacaktır.

Kurumumuz, yetki kapsamlarını açıkça belirtmek koşuluyla, markayı binalarda, taşıtlarda, tabelalarda, fuar gibi etkinliklerde tanıtım stantlarında kullanabilir.

Kurumumuz, markayı standart ölçüleri dışında kullanma ihtiyacı duyması durumunda, kullanmak istedikleri marka ölçüsü ve kullanım yeri ile ilgili Kurumdan onay alarak kullanacaktır.

Kurumumuz, marka yetkilendirme kapsamı dışında Kurumun herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanmaz.

Kurumumuz, yetkilendirme kapsamındaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerinden yetkili ve sorumludur. Kurumumuz hiç bir şekilde marka ve logoları bu konulara sorumluluğun Kuruma ait olduğunu ima edecek şekilde kullanmaz.

(Logo Kullanım Talimatı için tıklayınız.)