europass

YETKİLENDİRİLMİŞ BELGELENDİRME KURULUŞLARI YBK-DER ÇATISINDA BİRLEŞTİ

Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları YBK-DER çatısında birleşti

Mesleki yeterlilik belgesi vermekle yetkilendirilen firmalar, merkezi İstanbul’un Kartal ilçesi olarak belirlenen kuruluş, Osman Camcı’nın kurucu başkanlığında dernekleşti.
YBK-DER’in kuruluşu, sektörün temsilcileriyle bir araya geldiği, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda ilan edildi.

Toplantı, Universal Belgelendirme Genel Müdürü Osman Camcı, Mavi Belge şirket yöneticisi Ahmet Keskin, Uzman Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Yasemin Karaer ve Şükrü Er, Avrasya MYM şirket yöneticileri Kazım Özçelik ve Fatih Özçelik, Alberk QA Technic Genel Müdürü Serkan Demirsan, Teknikel Belgelendirme şirket yöneticisi M.Erdar Küçükoğlu, Kaynes Şirket Yöneticileri Serdar Üklimek ve Çetin Temel ile Kaynes Belgelendirme Koordinatörü Serkan Çolak‘ın katılımlarıyla gerçekleşti.

YBK-DER’in kurucu yönetimi; Osman Camcı başkanlığında Ahmet Keskin, Selver Karadağ, Şürkü ER, Serkan Çolak ve Kazım Özçelik’ten oluşuyor.
Derneğin ilk genel kurulunu yakın bir tarihte gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kurucu başkan Osman Camcı toplantıda verdiği demeçte; “Türkiye’nin 81 ilinde de belge vermeye yetkili firma yok ancak her bölgesinde var. Dernekleşme girişimine 81 firmanın büyük kısmı onay ve destek verdi. Kamu ile ilişkili olan firmaların derneğe üyelik konusunda bir takım çekinceleri olabilir ancak o firmalardan da derneğimize üyelik olmasını dileriz” dedi.
Osman Camcı derneğe üyeliklerinin ise tüzel kimlikle, firma bazlı olacağını kaydetti. Tüm benzer konumda olan firmalara derneğe üyelik için çağrıda bulunan Başkan Osman Camcı, “Hayatın her alanında ve diğer iş kollarında olduğu gibi bizim iş kolumuzda da dernekleşme ve güç birliği hepimizin, sektörün yararına olacaktır. Bu hep verdiğimiz hizmet kalitesinin artmasını sağlayacak, hem de mesleğimiz içinde yaşanan kimi olumsuzların önüne geçecektir” dedi.

YBK-DER, personel belgelendirme alanında mesleki yeterlilik kurumu önderliğinde oluşturulan mesleki yeterlilikler sisteminin başarısı ve tüm ilgili taraflar arasında etkin iş birliği oluşturulması konularında çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

Etkin çalışma prensipleri doğrultusunda, personel belgelendirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi, bu alanda faaliyet gösteren belgelendirme kuruluşları arasında işbirliği alanları oluşturulması, faaliyet konuları ile ilgili etik çalışma prensipleri oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda mesleki yeterlilik sisteminin tanıtımı, resmi kurumlar ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliğine katkıda bulunulması amacı ile kurulan YBK-DER, çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.

 

Mavi Belge olarak YBK-DER’e çalışmalarında başarılar dileriz.