europass

TS ISO/IEC 17024 EĞİTİMİ

YBKDER Ankara Temsilciliğinde 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılan TS ISO/IEC 17024 Standardı ve Güncel TURKAK ve MYK politikaları konulu eğitiminde bulunduk.