europass

Mavi Belge Logo Kullanım Talimatı

UYGULAMA:

    3.1.Logo/Marka sadece belge kapsamı dâhilinde kullanılabilir.

3.2.Belge üzerindeki logo hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

3.3.Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

3.4.Belgedeki logo, 30X31 mm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki logo ve ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

3.5.Belgelendirilmiş personelin MAVİ BELGE logosunun kullanım şartlarına uymadıklarının tespiti halinde, ilgili belgenin kullanımı askıya alınır ve belgelendirilmiş personel yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen uygunsuzluğun devamı halinde ise ilgili belge iptal edilir.

3.6.Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında belgelendirilmiş personel MAVİ BELGE logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.

3.7 MAVİ BELGE logosu/markası ürün üzerinde kullanılamaz.

3.8 MAVİ BELGE logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, MAVİ BELGE logosu bu kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.

3.9. MAVİ BELGE logosu, akreditasyon kurumu logosuyla ve Mesleki Yeterlilik Kurumu logosuyla birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış üçlü logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar MAVİ BELGE’ den temin edilmelidir.

3.10.Belgelendirilen personel akreditasyon kurumunun ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kurallarına da uyması gerekmektedir.

3.11 MAVİ BELGE logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir.

3.12. Logo/marka MAVİ BELGE web sitesinde yer alan MAVİ BELGE Logo ve Marka Tanımı’ nda belirtilen tüm şartları taşımalıdır.

3.13.Belgeli personel, bu talimatla belirtilen şartları yerine getirmediği takdirde, belgesi askıya alınır veya iptal edilir. MAVİ BELGE logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel, MAVİ BELGE logo/marka kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.14.Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların hizmete ait olmadığı durumlarda, hizmetin yapılmasında çalışan personele ait olduğu durumlarda belge numarası belirtilerek kullanılabilir.

3.15.Logo/marka, belgelendirilmiş personel basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, hizmet katalogu üzerinde ve faaliyet raporlarında kullanılabilir.

3.16. MAVİ BELGE logosu kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

3.17.Belgeli personel veya, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

  1. İlgili Dokümanlar:
  • R10-06- TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI’nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar
  • Mesleki Yeterlilik Kurumu Markası’nın Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar