europass

MAVİ BELGE ÇALIŞMA HAYATINDA MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIŞTAYINDA

Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı 23-24 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayını müteakip Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen V. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları çalıştayı ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görev alan kalite yönetim temsilcileri, karar vericileri ve değerlendiriciler için düzenlenen sınav ve belgelendirme seminerinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu temsilcilerine MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu, teşvikler, yetkilendirme kriterleri, sınav uygulamalarında uyulması gereken kurallar ve iç doğrulama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Programın, kapanış konuşmalarında MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik ailesi olarak ülkemizde mesleki yeterlilik sistemin iyileştirilmesi için her türlü öneri ve görüşe açık olduğumuzu yinelerken kalite güvencesi hususunda ise en ufak bir taviz vermeden sistemin işletileceğinin altını çizerek bir sonraki çalıştayın daha geniş bir katılım ile yapılmasını planladıklarını iletti. Program Kurum Başkanımızın katılımlarından ötürü yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm Kurum personeli teşekkürü ve akabinde fotoğraf çekimleri ile son bulmuştur.