europass

ADAY TAAHHÜTNAMESİ

 1. Belgenin geçerlilik süresi MYK tarafından yayınlanmış ulusal yeterlilik süresi kadardır. Bu süre 5 yıldır.
 2. Belge onaylanan kapsam dışında kullanıldığı tespit edilmesi durumunda belge askıya alınır.
 3. Askıya alınan belge geçici olarak geçersizdir ve MAVİ BELGE Belgelendirme Kurumu web sitesinde yayınlar.
 4. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
 5. Belgenin kullanımı hiçbir şekilde devredilemez, başkasına kullandırılamaz.
 6. Belgesinin MAVİ BELGE Belgelendirme Kurumunun itibarını zedeleyecek şekilde kullanamaz.
 7. Belgelendirme sınavından başarılı olunması ve Sınav Protokolünün Karar verici tarafından onaylanmasının ardından belge alma işi gerçekleşir.
 8. Belge sahibi, MAVİ BELGE Belgelendirme Kurumu tarafından belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır.
 9. Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.
 10. Belgenin geçerliliği için belge sahibinin belgeyi gözetim denetimi sonrasında yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmeyen belgenin o yıl için geçerliliği yoktur.
 11. Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
 12. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için Belgelendirme Kurumuna eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır.
 13. Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde Belgelendirme kurumuna teslim edilmelidir.
 14. Belgenin kaybedilmesi durumunda, kayıp ilanını ve bir dilekçe ile Belgelendirme kurumuna bildirmelidir.
 15. Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge sahibi, belgesini belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek için çoğaltılabilir.
 16. Belge üzerindeki Logo, işaret vb. hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
 17. Belge sahibi belge kullanımı sırasında, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan “Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde” yer alan kriterlere uymakla yükümlüdür.
 18. Verilen belgeler kişisel olup, firma ve ürün izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Bu şekildeki faaliyette bulunan kişilerin belgeleri iptal edilerek hakkında yasal işlem başlatılır.
  Kurum ve kuruluş logo kullanımı için Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esasları mevzuatına uygun hareket edilmelidir