europass

2.ÇALIŞMA HAYATINDA MESLEKİ YETERLİLİK ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

         Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştayı 20-21Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sn Orhan YEĞİN, Milletvekilleri,Sendika Başkanları, oda başkanları ve kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen Çalıştay’ da, MYK Başkanı Sayın Adem CEYLAN tarafından yapılan açılış konuşmasında çalışma hayatında mesleki yeterliliğin unsurları olan meslek standartları, yeterlilikler, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme süreçleri ile nitelikli işgücü, üretimde etkinlik, verimlilik ve kalite güvencesi hususlarını değerlendirerek MYK bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

           Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği ve çalışma hayatında verimlilik ve etkinlik için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin önemli bir yer teşkil ettiğinin altını çizen Sayın Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ve uygulanan teşvikler ile ülkemizin nitelikli ve belgeli insan kaynağının oluşturulmasında kat edilen mesafeye ve çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında MYK tarafından gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

          Açılış konuşmasından sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Orhan YEĞİN ülkemizde mesleki yeterlilik sisteminin kurulması ve işletilmesine yönelik çok önemli faaliyetlerin hayata geçirildiğini, tehlikeli işlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun iş sağlığı ve güvenliğine olan olumlu katkısından ve yarattığı verimlilik artışından duydukları memnuniyetleri dile getirerek tüm alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunun kapsamının genişletilmesine yönelik beklentileri ifade etmişlerdir.

             Çalışma Hayatında Mesleki Yeterlilik Çalıştay’ını müteakip Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen VI. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları Çalıştay’ı ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında görev alan kalite yönetim temsilcileri, karar vericileri ve değerlendiriciler için düzenlenen sınav ve belgelendirme seminerinde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu temsilcilerine MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu, teşvikler, yetkilendirme kriterleri, sınav uygulamalarında uyulması gereken kurallar ve iç doğrulama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Mavi Belge; alanlarında uzman ve dinamik kadrosuyla Çalıştay’da yerini almıştır.

NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ İÇİN ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ
NİTELİKLİ VE TARAFSIZ BELGELENDİRME İÇİN MAVİ BELGE