BP61- Dökümcü -4 Belgelendirme Programı

Dökümana no: BP61
Revizyon no:00
Yürürlülük tarihi:04.12.2013

Tanımı:

Dökümcü, uygun metal ve alaşımlarını hazırlayarak ergiten ve çeşitli kalıplara dökme işlemini gerçekleştiren kişidir. Bu yeterlilik, adayların ve
çalışanların Dökümcü (Seviye 4) mesleğindeki niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yeterlilik, aynı zamanda eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. ŞARTLAR

Ön Şart Yoktur.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Dökümcü (Seviye 4), belgelendirme programına göre, belgelendirme amacıyla yapılacak adaylar yazılı ve uygulama sınavına tabi tutulurlar. Adayların belge almaya hak kazanmaları için tüm sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

2.1. Yazılı Sınav

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 1,5 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını  tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir. Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir.

Başarı puanları;
A1: Döküm İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri: %70,

A2: Kalite Yönetim Sistemi: %70,

A3: İş Organizasyonu, İş Öncesi Hazırlık İşlemleri: %70,

B1: Metal ve Alaşımları Ergitmek: %70,

B2: Döküm Yapmak: %70 olarak belirlenmiştir.

2.2. Uygulama Sınavı

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler.  Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir.

Başarı puanları;
A1: Döküm İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri: %80,

A2: Kalite Yönetim Sistemi: %80,

A3: İş Organizasyonu, İş Öncesi Hazırlık İşlemleri: %80,

B1: Metal ve Alaşımları Ergitmek: %80,

B2: Döküm Yapmak: %80 olarak belirlenmiştir.

3. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, Maçacının 24 aydan daha fazla Maçacılık işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

4. GÖZETİM SIKLIĞI

Adayın çalıştığı kuruluştan, belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

5. BELGE YENİLEME

a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın onunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.
b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

6. PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

7. PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

8. PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ

MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör ihtiyaçlarını inceler. Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.

9. REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR

-13UY0173-4 Dökümcü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği
-T10 Yazılı Sınav Yapma Talimatı
-T11 Uygulama Sınavı Yapma Talimatı
-P06 Belgelendirme Prosedürü
-F54 Sınav Yeri Uygunluk Formu

10. ONAY TARİHİ

04.12.2013

Tekstil Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Makine Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Metalurji Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Metal Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
İnşaat Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Güzellik ve Saç Bakım Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.