BP36 PANEL KALIPÇI BELGELENDİRME

[ultimate_heading main_heading=”PANEL KALIPÇI BELGELENDİRME PROGRAMI” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Dökümana no: BP36
Revizyon no:00
Yürürlülük tarihi:15.05.2017

 

 

 

1.AMAÇ

Bu yeterlilik, Panel Kalıpçının sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin belirlenmesi, ölçme değerlendirme ve belgelendirilmesinin yapılması amacıyla hazırlanmıştır.
 

 

2.ŞARTLAR

 

 

3.ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Panel Kalıpçı (Seviye 3) belgelendirme programına göre, belgelendirme amacıyla yapılacak adaylar yazılı ve uygulama sınavına tabi tutulurlar. Adayların belge almaya hak kazanmaları için tüm sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

 

 

 

3.1. Yazılı Sınav

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 2 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını  tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir.  Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puaları;

A1.İş Sağlığı ve Güvenliği:%60,

A2.Panel Kalıp İşlemlerinin Yapılması: %  60 olarak belirlenmiştir.

 

3.2. Uygulama Sınavı

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler.  Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puanı;

A1.İş Sağlığı ve Güvenliği:%80,

A2.Panel Kalıp İşlemlerinin Yapılması: %  80 olarak belirlenmiştir.

4.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

5.GÖZETİM SIKLIĞI Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

 

 

 

 

 

 

 

6.BELGE YENİLEME

Belgenin iptalini gerektirecek bir durum oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili MAVİ BELGE’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda panel kalıpçı fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve  başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
7.PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL  

MAVİ BELGE Program Kurulu

8.PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL MAVİ BELGE Program Kurulu
9.PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör   ihtiyaçlarını inceler.  Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin  ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.
10.REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR -12UY0050-3 Panel Kalıpçı

-T10 Yazılı Sınav Yapma Talimatı

-T11 Uygulama Sınavı Yapma Talimatı

-P06 Belgelendirme Prosedürü

– F54 Sınav Yeri Uygunluk formu

11.ONAY TARİHİ