BP33 BETONCU BELGELENDİRME

[ultimate_heading main_heading=”BETONCU BELGELENDİRME PROGRAMI” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Dökümana no: BP33
Revizyon no:00
Yürürlülük tarihi:15.05.2017

 

 

 

1.AMAÇ

Bu yeterlilik betoncunun niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Beton döküm öncesi hazırlıklara, hava şartlarına göre gerekli önlemleri alarak taze betonun yerleştirilmesine, sıkıştırılmasına ve yüzey düzeltme işlemlerinin tekniğine uygun olarak yapılmasına, koruma ve kür yapılmasına ilişkin betoncunun sahip olması gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlamak amacıyla söz konusu yeterlilik hazırlanmıştır.
 

 

2.ŞARTLAR

 

 

3.ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Betoncu (Seviye 3) belgelendirme programına göre, belgelendirme amacıyla yapılacak adaylar yazılı ve uygulama sınavına tabi tutulurlar. Adayların belge almaya hak kazanmaları için tüm sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

 

 

 

3.1. Yazılı Sınav

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 2 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını  tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir.  Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puaları;

A1.İş Sağlığı ve Güvenliği: %60

A2.Genel Betoncu İşlemleri: %60 olarak belirlenmiştir.

 

3.2. Uygulama Sınavı

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler.  Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puanı;

A1.İş Sağlığı ve Güvenliği: %80

A2.Genel Betoncu İşlemleri: %80 olarak belirlenmiştir.

4.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

5.GÖZETİM SIKLIĞI Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

 

 

 

6.BELGE YENİLEME

 

 

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili MAVİ BELGE’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda betoncu fiili olarak toplam 18 ay çalıştığını belgelendirdiğinde, belgenin süresi 5 yıl daha uzatılır. Çalıştığını belgeleyemeyen kişiler, uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır.
7.PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL  

MAVİ BELGE Program Kurulu

8.PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL MAVİ BELGE Program Kurulu
9.PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör   ihtiyaçlarını inceler.  Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin  ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.
10.REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR -12UY0049-3 Betoncu

-T10 Yazılı Sınav Yapma Talimatı

-T11 Uygulama Sınavı Yapma Talimatı

-P06 Belgelendirme Prosedürü

– F54 Sınav Yeri Uygunluk formu

11.ONAY TARİHİ