BP31 CNC PROGRAMCISI

[ultimate_heading main_heading=”CNC PROGRAMCISI BELGELENDİRME PROGRAMI” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Dökümana no: BP31
Revizyon no:00
Yürürlülük tarihi:15.05.2017

 

 

 

1.AMAÇ

Bu yeterlilik CNC Programcısı Seviye 4 de olması gereken bilgileri, becerileri ve yetkinlikleri belirleme, ölçme-değerlendirme ve belgelendirme amacıyla hazırlanmıştır.
 

 

2.ŞARTLAR

 

 

3.ÖLÇME DEĞERLENDİRME

CNC Programcısı (seviye4) Aday zorunlu yeterlilik birimlerinin sınavlarında başarılı olmalıdır. A1 ve A2 birimleri için sadece teorik sınavlar yapılır. A3, A4 ve A5 birimlerinin teorik sınavı birlikte uygulanabilir. Performans sınavı ise birlikte ve ya ayrı ayrı uygulanabilir
 

 

3.1. Yazılı Sınav

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 2 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını  tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir.  Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puaları;

A1.CNC İşlerinde İSG ve Çevre Güvenlik Önlemleri: %70

A2.Kalite Yönetim Sistemi, İş Organizasyonu Yapılması ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri: %70

A3.CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı Kullanma: %70

A4.Takım Seçimi Yaparak, Tezgahı Programa Göre Ayarlama: %70

A5.Programlama Yapılacak Tezgahı Kullanma: %70

 

 

3.2. Uygulama Sınavı

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler.  Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puanı;

A3.CNC Kodlarını Yazma, Bilgisayar Destekli İmalat Programı Kullanma: Adayın uygulama sınavı kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarılı olması gerekmektedir. Sınava alınan adayın sınav süresi 4 saatten fazla olamaz.

A4.Takım Seçimi Yaparak, Tezgahı Programa Göre Ayarlama: Adayın uygulama sınavı kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarılı olması gerekmektedir. Sınava alınan adayın sınav süresi 4 saatten fazla olamaz

A5.Programlama Yapılacak Tezgahı Kullanma:  Adayın uygulama sınavı kontrol listesinde belirtilen her bir adımdan başarılı olması gerekmektedir. Sınava alınan adayın sınav süresi 2 saatten fazla olamaz.

 

4.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.
5.GÖZETİM SIKLIĞI Adayın performansı, mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ikinci yılın sonundan itibaren en az bir kez Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur.
 

6.BELGE YENİLEME

İlgili sektörde en az 2 yıllık çalıştığını belgelendirenlerin belgelerinin yenilenmesinde, varsa sadece güncelleme yapılan yeterlilik birimlerinden yapılacak sınavlardan başarılı olması gerekir. Güncelleme yoksa belge sınavsız yenilenir. İstenen evrakları sağlayamayanların belgeleri yenilenmez. Yeniden belge almak için müracaat ederler.
7.PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL  

MAVİ BELGE Program Kurulu

8.PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL MAVİ BELGE Program Kurulu
9.PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör   ihtiyaçlarını inceler.  Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin  ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.
10.REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR -12UY0082-4 CNC Programcısı

-T10 Yazılı Sınav Yapma Talimatı

-T11 Uygulama Sınavı Yapma Talimatı

-P06 Belgelendirme Prosedürü

– F54 Sınav Yeri Uygunluk formu

11.ONAY TARİHİ