BP30-İzabeci Seviye 4 Belgelendirme Programı

Dökümana no: BP30
Revizyon no:00
Yürürlülük tarihi:10.04.2013

Tanımı:

Bu belgelendirme programı, izabeci niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların İzabeci (Seviye 4) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip olup olmadıklarını belirlemek ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına olanak vermektir. Bu çalışma; aynı zamanda eğitim sistemi ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. ŞARTLAR

Ön Şart Yoktur.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

İzabeci (Seviye 4) belgelendirme programına göre, belgelendirme amacıyla yapılacak adaylar yazılı ve uygulama sınavına tabi tutulurlar. Adayların belge almaya hak kazanmaları için tüm sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

2.1. Yazılı Sınav

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 2 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını  tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir.  Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir.

Başarı puaları;
A1.İzabe İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri: %70
A2.Kalite Yönetim Sistemi: %70
A3.Ergitme Yapma: %60 olarak belirlenmiştir.

2.2. Uygulama Sınavı

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler.  Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir.

Başarı Puanları;
A1 ve A2 Yeterlilik birimi için bağımsız performansa dayalı sınav uygulanmaz. Diğer taraftan adayların A3 yeterlilik birimine yönelik uygulanacak performansa dayalı sınavlarda İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri yeterlilik biriminde yer alan başarım ölçütlerine göre davranması uygun bir kontrol listesi ile gözlemlenir.
A3.Ergitme Yapma: %80 olarak belirlenmiştir.

3. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, İzabecinin 24 aydan daha fazla izabecilik işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

4. GÖZETİM SIKLIĞI

Aday, Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni aldıktan ikinci (2’ nci) yılın sonundan itibaren yetkili belgelendirme kuruluşu tarafından gözetime tabi tutulur. Gözetim için adayın çalıştığı kuruluştan, en az 1 kez olmak üzere mesleki yetkinlik başarım raporu istenir.

5. BELGE YENİLEME

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili MAVİ BELGE’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda  İzabecinin;

a)Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.
b)İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

6. PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

7. PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

8. PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ

MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör   ihtiyaçlarını inceler.  Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin  ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.

9. REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR

-13UY0149-4 İzabeci
-T10 Yazılı Sınav Yapma Talimatı
-T11 Uygulama Sınavı Yapma Talimatı
-P06 Belgelendirme Prosedürü
– F54 Sınav Yeri Uygunluk formu

10. ONAY TARİHİ

14.05.2016

Tekstil Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Makine Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Metalurji Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Metal Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
İnşaat Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Güzellik ve Saç Bakım Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.