BP27-KAYNAK OPERATÖRÜ-Rev.02

[ultimate_heading main_heading=”KAYNAK OPERATÖRÜ-Rev.02″][/ultimate_heading]

1.AMAÇ

Bu belgelendirme programı, kaynak operatörünün niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Ülkemizde, metalik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, tam mekanize veya otomatik kaynak donanımlarını kullanarak gerçekleştirecek işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için, Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu yeterlilik yüksek basınç altında çalışan kaynak operatörlerine uygulanmaz.

2.ŞARTLAR

3.ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Kaynak Operatörü (Seviye 4) belgelendirme programına göre, belgelendirme amacıyla yapılacak adaylar yazılı ve uygulama sınavına tabi tutulurlar. Adayların belge almaya hak kazanmaları için tüm sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

3.1. Yazılı Sınav

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 2 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını  tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir.  Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puanları;

A1 Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği :%60,

B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağ (MIG Kaynağı): %  50,

B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı): %50,

B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı: %50,

B6 Plazma Ark Kaynağı: %50,

B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı: %50 olarak belirlenmiştir.

3.2. Uygulama Sınavı

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler.  Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puanı;

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması :Diğer birimlerin beceri ve yetkinlik kontrol listelerinde tanımlanmış olup, bu kapsamda söz konusu beceri ve yetkinlik ifadelerinin ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.

B2 Metal-Ark Asal Gaz Kaynağ (MIG Kaynağı): %  80,

B3 Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı): %80,

B4 Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal-Ark Kaynağı: %80,

B6 Plazma Ark Kaynağı: %80,

B7 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı: %80 olarak belirlenmiştir.

4.BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten  itibaren seçilen metoda göre 3 yıl veya 6 yıl olarak değişmektedir.

5.GÖZETİM SIKLIĞI

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde her 6 ayda bir gözetime tabi tutulur.

6.BELGE YENİLEME

Belgenin iptalini gerektirecek bir durumun oluşmaması ve belge geçerlilik süresi boyunca kişi ile ilgili MAVİ BELGE’ye performansa ilişkin şikâyet gelmemiş olması durumunda Kaynak Operatörü;

a) Belge geçerlilik süresi 6 yıl olanlar için; 6 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

b) Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 3 yıl daha uzatılır.

7.PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

8.PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

9.PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ

MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri, sektör  ihtiyaçlarını inceler.  Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin  ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.

10.REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR

-11UY0016-4 Kaynak Operatörü

-T44-Sınav Yapma Talimatı(Kaynak Operatörü)

-P06 Belgelendirme Prosedürü

-F54 Sınav Yeri Uygunluk formu

11.ONAY TARİHİ

İlk Onay: 12.07.2011/2011-49

01 No’lu Revizyon: 25.11.2015-2015/60

02 No’lu Revizyon: 02.08.2017-2017/62