BP05-Haddeci Seviye 3 Belgelendirme Programı

Dökümana no: BP05
Revizyon no:00
Yürürlülük tarihi:10.04.2013

Tanımı:

Bu ulusal yeterlilik, adayların ve çalışanların Haddeci (Seviye 3) mesleğindeki niteliklerinin belirlenmesi ve meslekte yeterliliklerini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamaları amacıyla hazırlanmıştır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. ŞARTLAR

Ön Şart Yoktur.

2. ÖLÇME DEĞERLENDİRME

-Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır.

-Sınavın teorik ya da performansa dayalı bölümlerinin birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 1 yıl içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu takdirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

2.1. Yazılı Sınav

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Sınav soru sayısı ilgili standardın belirttiği sayıdan az/çok olamaz. Sınav süresi soru başına 1,5 dakika olarak verilir. Adaylar bu süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Sınavlar kamera eşliğinde gerçekleştirilir. Tüm adaylar sınav değerlendiricilerin sınav öncesi okuyacağı kurallara uymak zorundadır. Kimliği olmayan adayların sınava alınması mümkün değildir. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puanları;

Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri: %70,
Kalite Yönetim Sistemi: %70,
Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık Ve Kontrol: %60,
Haddeleme İşlemi: %60 olarak belirlenmiştir.

2.2. Uygulama Sınavı

Başvurusu alınan adaylar, MAVİ BELGE’NİN tayin ettiği sınav yerlerinde sınava girerler. Adaylar verilen süre için de sınavlarını tamamlamak zorundadır. Adayların başarılı olması için sınavlarda standardın ön gördüğü başarı puanlarını almaları gerekmektedir. Başarı puanları;
Hadde İşlemlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri: Yeterlilik birimi için bağımsız uygulamaya dayalı sınav uygulanmaz. Diğer taraftan adayların Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık Ve Kontrol, Haddeleme İşlemi yeterlilik birimlerine yönelik uygulanacak performansa dayalı sınavlarda adayların İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemleri yeterlilik biriminde yer alan başarım ölçütlerine göre davranması uygun bir kontrol listesi ile gözlemlenir. Kalite Yönetim Sistemi: Yeterlilik birimi için bağımsız performansa dayalı sınav uygulanmaz. Diğer taraftan adayların Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık Ve Kontrol , Haddeleme İşlemi yeterlilik birimlerine yönelik uygulanacak uygulamaya dayalı sınavlarda adayların Kalite Yönetim Sistemleri yeterlilik biriminde yer alan başarım ölçütlerine göre davranması uygun bir kontrol listesi ile gözlemlenir.

Hadde İş Organizasyonu, Ön Hazırlık Ve Kontrol: %80,
Haddeleme İşlemi: %80 olarak belirlenmiştir

3. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

4. GÖZETİM SIKLIĞI

Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır.

5. BELGE YENİLEME

a) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır.

b) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

6. PROGRAMI ONAYLAYAN KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

7. PROGRAMI GELİŞTİRECEK KURUL

MAVİ BELGE Program Kurulu

8. PROGRAMIN GEÇERLİLİĞİ

MAVİ BELGE Program Kurulu; ilgili standartları, kalite dokümanlarını, gelişen teknolojileri ,sektör ihtiyaçlarını inceler. Her sene toplanıp programı, programla ilgili yapılan faaliyetleri değerlendirir. Programda değişiklik ihtiyacı görülürse, ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikleri gerçekleştirir. Değişikliklerin onaylanmasıyla geçerli kılınan program, onaylanan haliyle MAVİ BELGE’ nin ve ilgili tarafların kullanımına sunulur.

9. REFERANS ALINAN DÖKÜMANLAR

13UY0148-3 Haddeci Ulusal Yeterliliği
-T10 Yazılı Sınav Yapma Talimatı
-T11 Uygulama Sınavı Yapma Talimatı
-T12 Mülakat Sınavı Yapma Talimatı
-P06 Belgelendirme Prosedürü
-F54 Sınav Yeri Uygunluk formu

10. ONAY TARİHİ

05.12.2015

Tekstil Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Makine Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Metalurji Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Metal Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
İnşaat Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.
Güzellik ve Saç Bakım Mesleklerine ulaşmak için tıklayınız.